Publicerad 8 maj, 2024

Fortsatt utveckling av Borås Stads lokaler på Fabriksgatan 11

Vesta 12, som tillhör Fastmaxgruppen, har avtalat med Borås Stad om anpassning av nya lokaler för Individ- och familjeomsorgen i Borås. Det är lokaler på cirka 850 kvm på Fabriksgatan 11, mitt i Borås.

Under lång tid har Vesta 12 arbetat tillsammans med LFF (Lokal- förvaltningen i Borås) och representanter för verksamheten IFO för att söka lösningar för de utökade lokalbehov som IFO står inför. I dagarna flyttar därför verksamheten in i moderna lokaler i direkt anslutning till redan befintliga ytor i samma fastighet.

– Det har varit en komplex process då projektet har varit komplicerat. Det har funnits utmaningar att möta, men med Lokalförsörjningens expertis, verksamhetens kunskap och fastighetsägarens ambition att bygga för framtiden tycker jag att vi nått ett mycket tillfredställande resultat, säger Magnus Bengtsson på Vesta och Fastmax.

Lokalerna planeras vara färdigställda 1/5 2024.

Fastigheten Vesta 12 som byggdes på 60-talet för Algots, blev därefter huvudkontor för Oscar Jacobson. Företaget lämnade sina lokaler 2012. Sedan dess har fastigheten förädlats och är nu hemvist för flera av Borås Stads andra verksamheter, Västra Götalandsregionen och även för andra privata aktörer.

Snabbfakta Nya lokaler för Borås Stad
  • Byggherrar/ägare Vesta12
  • Hyresgäst Borås Stad
  • Adress Fabriksgatan 11
  • Storlek ca 850 kvm
  • Färdiställd 1/5 2024