Publicerad 7 juni, 2023

Fastmax hyr ut 1600 kvm utbildningslokaler till Borås Stad

Vesta 12, som tillhör Fastmaxgruppen har i dagarna avtalat med Borås Stad om anpassning av nya lokaler för Vuxengymnasiet Borås Stad. Det är lokaler på cirka 1600 kvm på Fabriksgatan 11 mitt i Borås.

”Under lång tid har vi arbetat tillsammans LFF (Lokalförvaltningen i Borås) och representanter för Vuxengymnasiet för att lösa de utökade lokalbehov som Vuxengymnasiet står inför. Vi kommer därmed nu att kunna erbjuda moderna lokaler med lektionssalar, mötesrum och gemensamhetsutrymmen för både elever och för verksamheten, dessutom i direkt anslutning till Vuxengymnasiets övriga lokaler” säger Magnus Bengtsson på Vesta och Fastmax.

Lokalerna planeras vara färdigställda 1/1 2024.

Fastigheten Vesta 12 som byggdes på 60-talet för Algots, blev därefter huvudkontor för Oscar Jacobson. Företaget lämnade sina lokaler 2012. Sedan dess har fastigheten förädlats och är nu hemvist för flera av Borås Stads andra verksamheter, Västra Götalandsregionen och även för andra privata aktörer.

Snabbfakta Vuxenutbildningen Borås Stad
  • Byggherrar/ägare Vesta12
  • Hyresgäst Borås Stad
  • Adress Fabriksgatan 11
  • Storlek ca 1600 kvm
  • Projektstart x
  • Beräknad inflyttning 1 januari 2024