Publicerad 4 december, 2016

Samarbete kring regementet

Peab och Fastmax bygger ny etablering för Ahlsell som hyresgäst. Peab Borås Exploatering AB har sålt en industritomt i anslutning till området Regementsstaden till fastighetsbolaget Fastmax Holding AB. Tomten på ca 6 000 kvm kommer att användas för en ny butiksetablering av Ahlsell i Borås. Inflyttning planeras till augusti nästa år.

När det stod klart att handelsbolaget Ahlsell var i behov av nya centrumnära butikslokaler, tog Peab under våren kontakt med fastighetsbolaget Fastmax. Nyligen tecknades kontraktet för affären som innebär att Peab har en totalentreprenad för de nya lokalerna.

För Peab innebär affären att vi utöver försäljningen även får ett intressant bygguppdrag för Fastmax. Vi har därmed renodlat vårt markinnehav i området till enbart bostadsutveckling, säger Victoria Johansson, projektutvecklare på Peab Bostad. I egenskap av en mindre lokal aktör på fastighetsmarknaden i Borås, är vi mycket stolta över att inleda ett samarbete med Peab och vår kommande hyresgäst Ahlsell som tecknat ett hyreskontrakt på tio år, säger Krister Lundgren som tillsammans med Magnus Bengtsson driver och äger Fastmax.

Regementsstaden är för Peab ett av de större bostadsprojekten i Västsverige och där det planeras för ca 1 200 bostäder i olika etapper. Fortfarande pågår detaljplanearbetet och Peab inväntar nu att planen ska vinna laga kraft för första etappen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta,

Victoria Johansson
projektutvecklare Peab Bostad
0725-33 44 26
victoria.johansson@peab.se.

Kajsa Jacobsson
presschef Peab
0725-33 34 84
kajsa.jacobsson@peab.se